dec 22, 2013 - Blog, Ünnepek    Nincs hozzászólás

Advent negyedik vasárnapja

A negyedik vasárnap angyala

 

4.angyal szinezett

 

A karácsony előtti utolsó vasárnap egy nagy, lila lepelbe öltözött angyal jelenik meg a mennybolton, és járja be az egész Földet. Kezében lantot tart, és azt pengeti. Közben szépen énekel hozzá. Ahhoz, hogy meghallhassuk, jól kell figyelnünk, s szívünknek tisztának kell lennie. A béke dalát énekli. Sok kis angyal kíséri, s együtt énekelnek. Daluktól valamennyi mag, amely a földben szunnyad, felébred, így lesz majd új élet tavasszal a Földön.

 A negyedik hetet a bölcsesség járja át!

A téli napforduló napján, a szellemi világ küszöbéhez érkezünk. Lehetőségünk nyílik új szellemi bölcsességek felvételére, amely a helyes tettek megtételére sarkall bennünket. A bölcsesség és a szeretet szorosan összefüggnek egymással. A karácsony a szeretet ünnepe, és az adventi időszak éppen erre a szeretetre készít fel bennünket. E bölcsesség által, képessé válunk a szellemi igazságokat felvenni és megérteni, valamint elsajátítani a szeretet művészetét.

 

December 21 Szombat/Tamás és Kocsobur napja

Petőfi Sándor

esti ház

“Áldja istenét, kit istene megáldott,
Adván néki meleg hajlékot s családot.
Milyen boldogság most a jó meleg szoba,
S meleg szobában a barátságos család!
Most minden kis kunyhó egy tündérpalota,
Ha van honnan rakni a kandallóra fát,
S mindenik jó szó, mely máskor csak a légbe
Röpűl tán, most beszáll a szív közepébe.”

dec 21, 2013 - Blog    Nincs hozzászólás

Szent (Hitetlen) Tamás Apostol

hitetlen tamás vágott

(részlet)

A népnyelv az apostolt „hitetlen” Tamásnak nevezi.

E köznyelvi szólásként is használatos megjelölés onnan ered, hogy az evangélium szerint Tamás kételkedett Jézus föltámadásában. Távol volt, amikor Jézus a halála után megjelent a tanítványoknak, és amikor a szemtanúk beszámoltak neki róla, azt mondta, csak akkor hiszi el a történteket, ha saját szemével és kezével győződik meg felőlük. Jézus 8 (!) nap múlva ismét megjelent a tanítványoknak, s ekkor Tamás is jelen volt. A Mester felszólította, hogy nyúljon ujjaival a sebeibe, s Tamás úgy is tett. Meggyőződvén, hogy valóban keresztre feszített Mesterével áll szemben, visszatért a hite (Jn 20,24–29).

Az evangéliumi történetnek egy apokrif párhuzama is van, mely Mária mennybemenetelét meséli el. E csodálatos eseménynél Tamás újfent nem volt jelen, hallván azonban róla, megint „tamáskodott”, és jelet kért. Meg is kapta, a Szűzanya az égből ledobta neki az övét. (Jankovics Marcell: Jelkép kalendárium)

December 17 Kedd/ Lázár, Olimpia és Tugurkán napja

Weöres Sándor

Nől a dér, álom jár

téli reggel61

Nől a dér, álom jár,
hó kering az ág közt.
Karácsonynak ünnepe
lépeget a fák közt.

Én is, ládd, én is, ládd,
hóban lépegetnék,
ha a jeges táj fölött
karácsony lehetnék.

Hó fölött, ég alatt
nagy könyvből dalolnék
fehér ingben, mezítláb,
ha karácsony volnék.

Viasz-szín, kén-sárga
mennybolt alatt járnék,
körülvenne kék-eres
halvány téli árnyék.

Kis ágat öntöznék
fönn a messzi Holdban.
Fagyott cinkék helyébe
lefeküdnék holtan.

Csak sírnék, csak rínék,
ha karácsony volnék,
vagy legalább utolsó
fia-lánya volnék.

Oldalak:«12345678910...35»