December 27 Péntek/ János és Bölöjte napja

ima a családért

Ó Jézus, add, hogy családjainkban

Béke és egyetértés uralkodjék,

Hogy tiszteletben tartsák az imát

És Isten törvényét,

És hogy a törvény megtartása

Ennek szeretetét is jelentse.

Ó Jézus, élj úgy

Minden keresztény családban,

Amint egykor Názáretben éltél.
Tartsd meg szereteted által

A család egységét minden pillanatban,

És az örökkévalóságban.

Oltalmazd, ó Jézus,

Azt a családi békét,

Amely egyedül képes megenyhíteni

Az élet keserűségeit!

(Boldog XXIII. János pápa)

dec 26, 2013 - Ünnepek    Nincs hozzászólás

December 26 Csütörtök/ István és Edua napja

dec.26

Szent István diakónus

St_Stephen

A kereszténység első vértanúja

Története a Szentírásban olvasható (ApCsel 6,1–8,2).

 

(részlet)

A görög nevű István (Sztephanosz) a zsidók és a keresztények közti vallási türelmetlenség első ismert áldozata volt.

Miután a jeruzsálemi legfelsőbb törvényszék istenkáromlás gyanújával perbe fogta, István a védőbeszédében hitet tett amellett, hogy Jézus a Megváltó és Isten Fia – ezzel kimerítette az istenkáromlás főbenjáró bűnét, amiért halálbüntetés járt –, a zsidókat pedig (elsőként a hitszónokok és teológusok hosszú sorában, akik mind felelősek a zsidóság későbbi üldöztetéseiért) Jézus Krisztus gyilkosainak nevezte.

 Istvánt a Szanhedrin a zsidó törvények értelmében megkövezésre ítélte.

Szent István első vértanút diakónusi dalmatikában ábrázolják, mivel – mint történetéből megtudható – egyike volt az apostolok által kinevezett első hét diakónusnak. Így ő lett a diakónusok védőszentje. Jellemző attribútuma kivégzésének eszköze, a kő, mellyel vérző fején, vállán, ruhájának redőiben, a kezében, kezében tartott könyvön ábrázolják.
István
napja december 26-a. Az időpontot az egyházatyák a Szent életének példázat-jellegét hangsúlyozó asztrológiai szimbólumok alapján választották meg.

(Jankovics Marcell: Jelkép kalendárium)

dec 25, 2013 - Ünnepek    Nincs hozzászólás

December 25 Szerda/Eugénia és Karácsony napja

betlehemi jászol szerk.

A keresztény vallási ünnep Jézus születésének történetére épül.

Biblia leírásában Jézus szegényes körülmények között született, egy istállóban, mert senki nem fogadta be a házába a várandós Máriát, Jézus édesanyját a születés estéjén.

A keresztény hit szerint Jézus a próféták által megjövendölt Messiás, aki megváltja  az emberiséget a bűntől. Történt  pedig, hogy napkeleti bölcsek („háromkirályok”) indultak útnak ajándékokkal köszönteni a születendő Messiást és egy fényes csillag vezette el őket Jézushoz.

Miután a kereszténység államvallássá vált, hamarosan hivatalos ünneppé nyilvánították Jézus születését. Ezt az eseményt a  4. századtól kezdték ünnepelni, január 6.-án epifánia néven, vízkereszt ünnepén.  325-ben került át december 25-re, az  első nikaiai zsinat döntése alapján. Nagy valószínűség szerint azért esett december 25-re, a téli napforduló  közelébe, mert a római birodalom két korábbi államvallásának ünnepe is ekkor volt: 25-én végződtek a római  szaturnáliák és aznap volt a Napisten születésének napja.

dec 24, 2013 - Ünnepek    Nincs hozzászólás

Szenteste

régi karácsonykeretes

December 24-e, karácsony böjtjének estéje.

 Régen a fő jellemzője a várakozás volt a még böjtös, egyszerű vacsora után. A vacsora utáni órák meghitt családi együttlétében teljesedett be az ádvent minden várakozása. A téli napfordulat, esztendőváltás, múlt és jövő, elmúlás és keletkezés, elevenek és holtak találkoznak egymással.

A harangszó is más, mint egyébkor.Székesfehérvár parasztpolgársága szerint a karácsonyesti harangszóra megnyílik az ég, és egészen az éjféli misére való beharangozásig így is marad. Ezt az időt békességben, szeretetben kell eltölteni, hogy a kis Jézus áldására méltók legyünk. Az éjféli harangszóra az istállóbéli jószág is talpra áll. A falusi bakterek, akik tűzre-vízre, emberek nyugalmára vigyáztak, s megkiáltották az éjszaka óráit, mondókájukat karácsony estéjén és éjjelén az ünnephez igazították. Az éjfél a napnak különben is a legtitokzatosabb pillanata, a néphitben a szellemek, hazajáró lelkek, sőt kísértetek ideje.

A világ világossága, a Betlehemi Kisded azonban ura a téli napfordulatnak is: elűzi a sötétség hatalmait, és megörvendezteti azokat, akik őt várják. Krisztus születésének ünnepével a világ évről évre megújulásakor a vizek borrá változnak.

(Magyar katolikus lexikon Bálint 1989.)

szenteste

 

A negyedik adventi gyertya

négy gyertya.keretes

Színe a bűnbánatot kifejező lila. Az adventi koszorún mind a négy gyertya egyszerre ég ezen a napon, tehát ez azt jelenti, hogy elérkezett a karácsony: boldogan ünnepelhetjük Jézus Krisztus születését, a nekünk adott végtelen Szeretetet. A gyertyák ragyogó lángjáról jusson eszünkbe a napkeleti bölcseket vezető betlehemi csillag ragyogása.

Advent van, Gyertya gyúl,
Biztat, hogy készen légy
Titkoknak zárja nyíl
Szám szerint éppen négy.
Hadd legyen, ünnepünk
Valódi ünneppé
Jézus jön, örvendjünk!
Angyalszárny röppenjél!

Oldalak:«123456789...35»