omniverzumebredes

Megismerni önmagunkat, elfogadni és szeretni, olyannak amilyenek vagyunk, tudatában lenni erősségeinknek és hibáinknak, egy hosszú tanulási folyamat, mely végig kíséri földi létünket. Ez a tanulás különféle tapasztalásokat jelent, amiket meg kell élnünk, feladatokat, amiket meg kell oldanunk, akadályokat, amiket le kell leküzdenünk ahhoz, hogy fejlődjünk, és végül eljuthassunk bensőnk legtitkosabb kamrájába. “A belső út bejárása a legnagyobb utazás, a legfélelmetesebb felfedezés.”

Amikor azt vesszük észre, hogy valami megváltozott, elromlottak a dolgok, nem találjuk a helyünket, ez az a pont, amikor rá kell lépnünk a saját utunkra, meglátni a történések mögöttes értelmét, észrevenni és elfogadni a segítséget, amiket fentről kapunk, és meg tanulni úgy élni a mindennapokban, hogy megleljük benne a belső harmóniát.

Ha megismerjük az emberi életút kiemelkedő szakaszait, az ahhoz kapcsolódó válságokat és életfeladatokat, az segíthet, hogy életünket tudatosabban, és ebből következően boldogabban élhessük meg.

Az ember földi életútja „szimbolikusan” egy körhöz hasonlítható, ami a középpontból, vagyis az egységből, a szellemi világból indul ki és a középpontba tér vissza. Növekedése közben tudata egyre jobban beszűkül a 3 dimenziós térre. A fejlődés egészséges rendje szerint az ifjúkor és az érett kor egy része kifelé, a fizikai világ felé forduló, amikor még keveset tudunk önmagunk valódi lényéről, belső világunkról. A kifelé fordulás csúcspontján elérkezünk ahhoz a ponthoz ahonnan már útjaink befelé visznek. Az anyagi szemléletet felváltja a szellemi. Életünk súlypontja a belső, láthatatlan, valóságosabb, szellemi vándorútról elindul az állandó szellemi haza felé, Isteni valónkhoz, életünk útja visszavezet a középpontba.

Ezt a középpontot először magunkban kell megtalálnunk, az események mögé látni, megtalálni a mélyebb összefüggéseket, az igazi okokat. Megérlelődik bölcsességünk.

Az élet körforgása

reinkarnacio

A csakra szó szanszkrit eredetű, kereket, korongot jelent, ami összefügg az élet körforgásával. A csakrák metafizikai örvények, az energia forrásai. Az emberi testben hét központ helyezkedik el, amelyek a finom energiák áramlását irányítják, valamint a szellemi és fizikai szint kapcsolatát képviselik. A finom energiák eme közvetítőit lótuszvirág alakjában ábrázolják. Mindegyik más-más frekvencián rezeg, a szivárvány színeinek megfelelően. A csakrákat olyan kapuk sorozatához hasonlíthatjuk, melyek egyúttal életünk fejlődésének kulcsai. Fejlődése ciklikus, mindegyik 7évig gyakorol erős hatást életünkre. Az első ciklus 7×7, azaz 49év, innen új fejezet kezdődik, egy új fejlődési kör, szellemben, lélekben magasabb szinten. A csakrák valódi megértése csak tapasztalati úton lehetséges.

Serdülő kor

(sárga 14-21 manipura)

koldok_csakra

Az egyik legfontosabb átmeneti állapot, életfeladata a felnövés, saját értékrend, tulajdonságok, és szokások kifejlesztése. Ezen a ponton egy fontos szellemi lépést kell megtenni. A csakrák szintjén ez a kor a harmadik csakrába való belépésnek felel meg. Önállóság kifejlesztése, önmagunk megvédése, képviselése, nemi szerepek vállalása, bátorság, megkülönböztetési képesség, akaraterő, időnként némi vakmerőség, önérvényesítés. Ezen a tudati szinten pólust kell váltani, a gyermekkori, lágy női világból, ahol még a jin energia dominál, át kell lépni, a kemény, sok jang energiát követelő férfiprincípiumba.

Dinamikus életszakasz

(zöld 21-28anahata; kék 28-35visuddha; indigó 35-42adzsna)

szívcsakra torok csakra harmadik szem csakra.2

 

 

 

 

Zöld: a legintenzívebb szakasz, ekkor kell beilleszkedni a társadalomba, már konkrét elképzeléseink vannak az életről, nagy bennünk a szociális biztonságvágy, a gyarapodás, szaporodás vágya. A spirituális kibontakozás hajnala ez, az értékek kibontakoztatása, ami megalapozza a felnőttkori én erkölcsi alapjait, amikor igazi énünket kezdjük mutatni.

Kék: az emberélet útjának fele, lendületes, mozgalmas, eseményekben dús szakasz, a legaktívabb alkotó korszak. Lelki szinten a személyiség kibontakoztatásának, fejlesztésének időszaka, a lehiggadás kora. Meg kell tanulnunk, hogyan gondoskodjunk legbensőbb érzelmi igényeinkről. Magunk kell, hogy megteremtsük azt az érzelmi környezetet, amire vágyunk. Feladatunk az önbizalom megerősítése, megfelelő önismeret, tudatos viselkedés kialakítása. Ekkora már értékrendszerünk megszilárdul, és elkezdőik intellektuális fejlődésünk.

Indigó: ebben a szakaszban, bár személyiségünk megerősödött és életünk már megállapodott, szembe kell néznünk az életközepi válsággal. Úgy érezzük, hogy életcéljaink elhalványodnak, leéltük életünk felét, és megkezdődik a hanyatlás. Újra kell fogalmazni, át kell értékelni feladatainkat, céljainkat, életünket.

Változókor

(ibolya 42-49szahaszrara)

koldok_csakra.4

Irányváltás: megkezdődik életutunk második szakasza, amikor az anyagi világ felől a lelki, szellemi területek felé fordulunk.

Lezárás:tudatosan át kell gondolnunk, le kell zárnunk az élet eddigi szakaszát. szemléletünk megváltozik, új dimenziók nyílnak, meglátjuk a lényeges összefüggéseket, megtanuljuk értékelni az élet apró örömeit.

Felkészülés: ez a szakasz a hivatás megtalálásának ideje, amikor lehetőségünk nyílik azt a tevékenység végezni, amire születtünk. Meg kell fogalmaznunk, mit szeretnék még megvalósítani, amit már nem a megélhetésért, hanem szívből csinálunk.

49+

utak (2)

Alapvető nagy változás a szellemben, ami kihat a lelkünkre és testünkre is. Az elkövetkező éveket akkor tudjuk elfogadni, és boldogan megélni, ha elfogadjuk az emberi életút törvényeit, és alkalmazkodunk hozzá. Nő a befelé figyelés fontossága, aminek ritmusa egyéni, ezért kizárólag önmagunkhoz képest kell változni, éretté, bölcsebbé válni. Látnunk kell az irányt, nyitottan és elfogadóan várni az idős kort. Ne akarjuk megállítani az időt, hanem kiteljesedve áramoljunk vele.