holisztikus egészség

Ép testben ép lélek – ezt már az ókori Rómában hangoztatták és igyekeztek eszerint élni, gondozni a testüket. Ez az évezredes bölcsesség, egyszerűnek tűnik, és mély igazságokat tartalmaz, életvezetési alapelvként nagyon fontos lenne megszívlelnünk. Az ép-ség valójában a sértetlenséget, az egész-séget, a teljességet jelenti. Az egész-ség az emberi lény eredendő és természetes állapota, az egység állapota. Az emberi test felépítése, alkata, egy veleszületett és szerzett lelki, szellemi, testi állapot. Egy individuum, alkalmazkodási és szabályozási képességének összessége.

Minden életfolyamatot három erő irányít:

  • Pitta a nap: ez az energia a metabolizmus folyamatait és a testi funkciókat irányítja
  • Váta a szél: amely a mozgás meg nem szűnő forrása, az agy és az idegrendszer tevékenységével függ össze
  • Kapha a hold: amely ciklikus hatásával ellenőrzi a testfolyadékokat, a sejtek növekedését és megújulását.

jinjang_egeszseg

A jó egészség mindhárom erő egyensúlyának és összhangjának az eredménye. A minket körülvevő világ, éppen úgy, mint mi magunk, mind rezgés. A test, lélek, szellem közös jellemzője a mintázat, a mintázat az maga a dallam mely egyértelműen meghatározza a rezgést. Amikor a test-lélek-szellem hármas azt a karmát éli, amit nagyjából kell, akkor minden rendben van.   Ha azonban az élet során az ember erről a karmáról letér, vagy stressz hatására az áramlás megakad, esetleg a természet törvényeinek megszegése miatt, amikor nem törekszünk eléggé az összhang fenntartására, az egyensúly megbillen,és az egyikük a többivel szemben túlsúlyba kerül, vagy éppen meggyengül, a bekövetkezett egyensúlyvesztés miatt, megbomlik az egész-ség. Létezik egy “egészségalatti” állapot, ami az egészséget és a betegséget elválasztó, átmeneti stádium. Ez az állapot visszafordulhat az optimális egészség felé, vagy tovább romolhat, és különböző betegségekké alakulhat át, attól függően, hogyan gondoskodunk  magunkról.

A szellemi síkon megjelenő diszharmónia áttevődik lelki síkra, komoly lelki problémákat okozva, majd egy idő után áttevődik testi síkra.  A testi diszharmóniák, a működési zavarok, fizikai és testi tüneteket okoznak, mely végül fájdalomban, betegségben mutatkozik meg.

 Untitled-1

A betegségeket négy nagy csoportra osztják:

  • Mentális: az érzelmek zavarai pl. félelem, fóbiák, gyűlölet, harag, depresszió
  • Testi: a belső szervek megbetegedései és zavarai
  • Véletlen: külső traumák
  • Természetes: a korral és az élet fejlődési szakaszaival kapcsolódnak össze.

Ezt a megbomlott harmóniát vissza kell állítani, ami azt jelenti, hogy a testi szinten meglévő problémát fel kell emelni a felsőbb lelki síkra, majd a még felsőbb szellemi síkra.

A harmónia a szeretet másik neve. Szeretni magamat, másokat, a környezetemet, az állatokat, a természetet, Istent. Szeretni és elfogadni. Jóban lenni önmagammal, összhangban és kiegyensúlyozottan, így megtapasztalva a belső békét. A saját belső békémet.

Ez a harmónia elindul a földet létrehozó tiszta, pozitív energiával, folytatódik a légzéssel, szívveréssel, laza, könnyed áramlással a vérben, a tüdőben, életcéllal, barátokkal, sporttal, szórakozással stb., majd záródik a bizalommal és a biztonságérzettel.

Minden betegség közös oka a szeretethiány. A betegség a lélek testi manifesztációja, ebből adódóan a gyógyulásnak is mindig belülről kell indulnia. Az egészséghez vezető út a szeretet útja. A szeretet a legfőbb gyógyító erő, és a lelki harmónia a biztos záloga a testi gyógyulásnak.

egészség-mandala 

Mottó: „ A teljességet nem lehet látni, a teljesség szinte észrevétlenül burkolja be, veszi körül, öleli át az embert. A teljesség leginkább egy érzés: a hiánynélküliség érzése.”

Törődj az egészségeddel!

Mit is jelent az egészség 

Más megközelítés

 Modern táplálkozás

Egészséges étkek

A cukorbetegség