Böngészés "Blog"
dec 3, 2013 - Blog    Nincs hozzászólás

A fogyatékos emberek nemzetközi napja

fogyatékkal élők

Az ENSZ december 3-át a fogyatékos emberek nemzetközi világnapjává nyilvánította 1992-ben, hogy felhívja a figyelmet a baleset, betegség, katasztrófa következtében fogyatékossá váltak problémáira.    (Neumann-ház – Irodalmi Szerkesztőség)

A rabszolgaság felszámolásának világnapja

rabszolga_01

A rabszolgaság felszámolásának világnapját december 2-án tartják, emlékezve arra az 1949-es ENSZ-határozatra, mely az emberkereskedelem és mások kizsákmányolása ellen született.

(Neumann-ház – Irodalmi Szerkesztőség)

 

Szabó Lőrinc

A rabszolga

Túrtam és átkoztam a Földet
s egy Óriás lépett elém.
– Ki vagy? – mint vas, kongott a hangja. –
– Rabszolga, – válaszoltam én.

 

– Kinek a szolgája? – A Földé! –
mondtam vad gyűlölettel. Ő
erre fölvett a tenyerébe
és: – Ne félj, – súgta, – a jövő

 

majd megszabadít zsarnokodtól,
csak őrizd jól a titkomat:
népem, a Vas-Nép, lázadásra
készülődik a föld alatt! –

 

Ezt mondta a Vas-Óriás és
eltűnt… Én kínlódtam tovább,
túrtam a földet s átkozódtam
száz hosszú, hosszú éven át,

 

s reménykedve s csalódva néztem,
a lélektelen, lomha, vak
hadak hogy hevernek a földön,
kéz, láb s agy nélkül, a vasak,

 

láttam, hogy tűrnek, mint a hullák,
erősek, engedelmesek,
ekének, ásónak, kapának
mind ideadják testüket,

 

de láttam azt is, hogy maguktól
nem tudnak megmoccanni se,
láttam, e halott nép az élő
Földet nem győzi soha le.

 

Hívtam hát ujra a Vezért, az
Óriást, s elmondtam neki,
hogy mi kell még és hogy lehetne
a vén Földdel megküzdeni.

 

Az Óriás szemembe nézett
és, lassan, szólt: – Ha igazán
gyűlölöd, – (bólintottam), – akkor
mégis mi győzünk! – Azután

 

elmondta, hogy mi lesz a dolgom…
Elmondta… S én, a lázadó,
boldogan követtem parancsát
és tettem, ami neki jó:

 

cipeltem az égő pokolból,
föl, föl, cipeltem fekete
népét, tűzben nemesitettem,
szikrát lobbantottam bele,

 

fegyvert gyártottam és bilincset,
emeltem neki várakat,
megtanítottam szállni, úszni
a föld felett s a víz alatt,
szörnyű csodákra tanitottam
és szörnyű hatalomra őt, –
még száz év, és rettenve hátrált
a Föld az új isten előtt.
S ekkor, csak ekkor vettem észre,
csak ekkor vettem észre, hogy
mialatt a régit levertem,
a Vas új igába fogott:
én vagyok az ő keze, lába,
velem nyúl a világon át,
velem rakatja emeletekké,
gépgyártó gépekké magát,
s szemem s agyam, mit kölcsön adtam,
már csak egy műszere neki,
már beszél: azt mondja: az embert
magának ő gondolta ki,
ő az élet, munkába már ő
szervez, kereskedik, kifoszt,
ő akar s az én szerepem csak
az, amit érdeke kioszt:
az anyag él és háborúkat
indít föld alatt, föld felett, –
a bilincs rámcsap és maguktól
dolgoznak a gépfegyverek.
Félve, s lázongva, megidéztem
harmadszor is az Óriást.
Megjött. Féllába Moszkva földjén,
a másik meg Newyorkon állt.
Most volt csak óriás! Kezébe
vett újra és szólt: – No, mi kell? –
– Becsaptál! – és elpanaszoltam,
hogy népe hogy bánt velem el.
Átkoztam a földet, a gépet,
a régi és új zsarnokot.
– Akié a gép, azé az ember! –
dühöngtem és ő kacagott.

 

Arcába vágtam: – Azt hiszed, hogy
most a te rabszolgád leszek?
– Te mondád! – felelt ő nyugodtan
és elfújt, mint egy porszemet.

 

 

 

A békéért bebörtönzöttek nemzetközi napja

AA002427

A világ békemozgalmának aktivistái december 1-jén minden évben tiltakoznak az igazságtalanul bebörtönzöttek szabadon bocsátásáért. A békéért bebörtönzöttek nemzetközi napja keretében.

(Neumann-ház – Irodalmi Szerkesztőség)

Damjanich János imája

Dürer_ Imádkozó kéz.

Ima kivégeztetésem előtt, 1849. október 5-ről 6-ra virradóra

Mindenség ura! Hozzád fohászkodom! Te erősítettél engem a nőmtől való elválás borzasztó óráiban, adj erőt továbbra is, hogy a kemény próbát: a becstelen, gyalázatos halált erősen és férfiasan állhassam ki. Hallgasd meg, ó, Legfőbb Jó, vágyteli kérésemet! Te vezettél, Atyám, a csatákban és ütközetekben – Te engedted, hogy azokat kiállhassam, és a Te védelmező karod segített némely kétes küzdelemből sértetlenül kilábolni – dicsértessék a Te neved mindörökké!

Oltalmazd meg, Mindenható, az én különben is szerencsétlen hazámat a további veszedelemtől! Hajlítsad az uralkodó szívét kegyességre a hátramaradó bajtársak iránt, és vezéreld akaratát a népek javára! Adj erőt, ó, Atyám, az én szegény Emíliámnak, hogy beválthassa nékem adott ígéretét: hogy sorsát hitének erejével fogja elviselni.

Áldd meg Aradot! Áldd meg a szegény, szerencsétlenségbe süllyedt Magyarországot! Te ismered, ó, Uram, az én szívemet, és egyetlen lépésem sem ismeretlen előtted: azok szerint ítélj fölöttem kegyesen, s engedj a túlvilágon kegyes elfogadást találnom. Ámen.

(Damjanich Emíliának vigasztalásul)

 

 

 

 

 

dec 1, 2013 - Blog    Nincs hozzászólás

AIDS elleni világnap

AIDS vágott

A WHO 1988-ban december 1-jét az aids elleni küzdelem világnapjává nyilvánította. Ennek célja, hogy mozgósítsa az embereket a HIV elleni küzdelemben, és tudatosítsa a biztonságos szexuális élet fontosságát.

(Neumann-ház – Irodalmi Szerkesztőség)

nov 30, 2013 - Blog    Nincs hozzászólás

Hőgyes Endre születésének évfordulója

 hogyes endre vágott

(Hajdúszoboszló, 1847. nov. 30. – Budapest, 1906. szept. 8.)

Orvos, bakteriológus, egyetemi tanár

A magyarországi Pasteur Intézet alapítója, a veszettség elleni védőoltás elterjesztője. Korának nemzetközileg is elismert szaktekintélye, a kísérleti orvostudomány kiemelkedő kutatója, a Magyar Tudományos Akadémia tagja.

 

 

nov 30, 2013 - Blog    Nincs hozzászólás

Heim Pál születésének évfordulója

heim_pal

(Budapest, 1876. nov.30. – Budapest, 1929. okt. 23.)

Gyermekorvos, a korszerű csecsemőgondozás és –táplálás meghonosítója

Orvosi tanulmányait Lausanne-ban és Budapesten végezte.

A pozsonyi, majd a pécsi, végül a budapesti orvosegyetem tanára volt. Klinikusként, kutatóként és oktatóként is jelentős tevékenységet folytatott.

Felismerte, hogy a csecsemő fiziológiájának és patológiájának különös jelentősége van a gyermekgyógyászatban. Érdeklődése olyan, ma is időszerű kérdésekre terjedt ki, mint az anyag- és folyadékháztartás zavarai, a fehérvérsejtek tulajdonságai, a tuberculin-allergia, a csecsemőtáplálás alapelvei, a szoptatás fontossága. Hangsúlyozta a megelőzés, felvilágosítás, nevelés jelentőségét.

Megalapította a gyermekápolónői iskolát.

Nevét ma gyermekkórház viseli Budapesten.

(Magyar Szabadalmi Hivatal)

 

 

nov 30, 2013 - Blog    Nincs hozzászólás

A Magyar Automobil Club megalakulása

hungary automobil vágott

1900. november 30.-án Budapesten megalakult a Magyar Automobil Club, amely a vezetői vizsgákat is szervezte. 1901-ben három kocsinak adtak rendszámot és 49 vezetőnek igazolványt. Magyarországon akkoriban 60 gépkocsi üzemelhetett. 1911-től Királyi Magyar Automobil Club néven működött a szervezet. Fő célkitűzése az autózás népszerűsítése, a nemzetközi kapcsolatok ápolása volt. Ennek érdekében rendeztek versenyeket, kiállításokat. A közutakon jelzőtáblákat, benzintöltő állomásokat helyeztek el. 1920-tól motorkerékpár szakosztálya is működött. A mai Magyar Autóklub elődjének tekinthető. (Magyar Szabadalmi Hivatal)

Adler Trumpf veterán autó vágott

 

 

 

 

Oldalak:«12345678910...20»