Böngészés "Blog"
dec 28, 2013 - Blog, Ünnepek    Nincs hozzászólás

Biblia – Mt. 2,13-18 – Aprószentek

aproszentek2

Azután, hogy elmentek, megjelent Józsefnek álmában az Úr angyala, s ezt mondta neki: “Kelj föl, fogd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, s maradj ott, amíg nem szólok, mert Heródes keresi a gyermeket, meg akarja ölni.” Fölkelt, s még akkor éjszaka fogta a gyermeket és anyját, és elmenekült Egyiptomba. Ott maradt Heródes haláláig. Így beteljesedett, amit a próféta szavával mondott az Úr: “Egyiptomból hívtam az én fiamat.”

A betlehemi gyermekmészárlás

Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek kijátszották, haragra lobbant, és Betlehemben meg a környékén, minden fiúgyermeket megöletett, kétéves korig, a bölcsektől megtudott időnek megfelelően. Így beteljesedett, amit Jeremiás próféta jövendölt: Kiáltozás hallik Rámában, keserves sírás és jajgatás: Ráchel siratja fiait, s nem akar vigasztalódni, mert nincsenek többé.

(Szent István Társulati Biblia)

dec 27, 2013 - Blog, Ünnepek    Nincs hozzászólás

János apostol és evangélista

Zebedeus fia, az id. Jakab apostol fivére.

(részlet)

jános apostol

Halász ő is, mint testvére és sokan mások a tanítványok közül. Ő a negyedik evangélium feltételezett szerzője, és a hagyomány szerint az „Apokalipszis” (Jelenések könyve) írója.

Az elsők között követi Krisztust, s mint az „a tanítvány, akit szeret vala” a Mester, jelen van minden fontos eseménynél. Mint a tanítványok „benjáminját” lányos képű ifjúként ábrázolták, mint evangélistát idős férfiként, végezetül, mint az Apokalipszis látomásos szerzőjét élemedett aggastyánként.

Az Arany legenda szerint a Domitianus-féle üldöztetések idején János is „vértanúságot” szenvedett. A római Porta Latina mellett zubogó olajba dobták, de ő csodálatos módon sértetlenül került ki a tűzre tett üstből, mi több, ifjúságát is visszanyerte (mint a mesékben). Domitianus ezután Patmosz szigetére száműzte, ahol egy viharos éjszakán Isten, hatalmas látomásban megnyitva előtte a menny ajtaját, föltárta előtte a jövőt.

Domitianus halála után Epheszoszba ment, s itt is halt meg matuzsálemi életkorban.


(Jankovics Marcell: Jelkép kalendárium)

dec 22, 2013 - Blog, Ünnepek    Nincs hozzászólás

Advent negyedik vasárnapja

A negyedik vasárnap angyala

 

4.angyal szinezett

 

A karácsony előtti utolsó vasárnap egy nagy, lila lepelbe öltözött angyal jelenik meg a mennybolton, és járja be az egész Földet. Kezében lantot tart, és azt pengeti. Közben szépen énekel hozzá. Ahhoz, hogy meghallhassuk, jól kell figyelnünk, s szívünknek tisztának kell lennie. A béke dalát énekli. Sok kis angyal kíséri, s együtt énekelnek. Daluktól valamennyi mag, amely a földben szunnyad, felébred, így lesz majd új élet tavasszal a Földön.

 A negyedik hetet a bölcsesség járja át!

A téli napforduló napján, a szellemi világ küszöbéhez érkezünk. Lehetőségünk nyílik új szellemi bölcsességek felvételére, amely a helyes tettek megtételére sarkall bennünket. A bölcsesség és a szeretet szorosan összefüggnek egymással. A karácsony a szeretet ünnepe, és az adventi időszak éppen erre a szeretetre készít fel bennünket. E bölcsesség által, képessé válunk a szellemi igazságokat felvenni és megérteni, valamint elsajátítani a szeretet művészetét.

 

December 21 Szombat/Tamás és Kocsobur napja

Petőfi Sándor

esti ház

“Áldja istenét, kit istene megáldott,
Adván néki meleg hajlékot s családot.
Milyen boldogság most a jó meleg szoba,
S meleg szobában a barátságos család!
Most minden kis kunyhó egy tündérpalota,
Ha van honnan rakni a kandallóra fát,
S mindenik jó szó, mely máskor csak a légbe
Röpűl tán, most beszáll a szív közepébe.”

dec 21, 2013 - Blog    Nincs hozzászólás

Szent (Hitetlen) Tamás Apostol

hitetlen tamás vágott

(részlet)

A népnyelv az apostolt „hitetlen” Tamásnak nevezi.

E köznyelvi szólásként is használatos megjelölés onnan ered, hogy az evangélium szerint Tamás kételkedett Jézus föltámadásában. Távol volt, amikor Jézus a halála után megjelent a tanítványoknak, és amikor a szemtanúk beszámoltak neki róla, azt mondta, csak akkor hiszi el a történteket, ha saját szemével és kezével győződik meg felőlük. Jézus 8 (!) nap múlva ismét megjelent a tanítványoknak, s ekkor Tamás is jelen volt. A Mester felszólította, hogy nyúljon ujjaival a sebeibe, s Tamás úgy is tett. Meggyőződvén, hogy valóban keresztre feszített Mesterével áll szemben, visszatért a hite (Jn 20,24–29).

Az evangéliumi történetnek egy apokrif párhuzama is van, mely Mária mennybemenetelét meséli el. E csodálatos eseménynél Tamás újfent nem volt jelen, hallván azonban róla, megint „tamáskodott”, és jelet kért. Meg is kapta, a Szűzanya az égből ledobta neki az övét. (Jankovics Marcell: Jelkép kalendárium)

dec 16, 2013 - Blog    Nincs hozzászólás

A Magyar kórusok napja

kota

A Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége (KÓTA) és a Magyar Zenei Kamara védnökségével 1991 óta rendezik meg A MAGYAR KÓRUSOK NAPJÁt annak emlékére, hogy 1882-ben ezen a napon született Kodály Zoltán.    (Neumann-ház – Irodalmi Szerkesztőség)

 Szép estét mindenkinek!

 

dec 16, 2013 - Blog    Nincs hozzászólás

Kodály Zoltán születésének évfordulója

kodaly zoltan

(Kecskemét, 1882.december 16- Budapest, 1967. március 6)

háromszoros  Kossuth-díjas magyar zeneszerző,zenetudós, zeneoktató, népzenekutató, az MTA tagja.

„Legyen a zene mindenkié!”

 

Kodály Zoltán zenei nevelési koncepciója ma a magyar zenei köznevelés alapját jelenti, jelentős szerepe van a szakoktatásban is. Ezek az alapelvek fokozatosan alakultak ki, fogalmazódtak meg és mentek át a gyakorlatba,  azután, hogy a zeneszerző figyelme 1925 táján a zenepedagógia felé fordult.

Elgondolása szerint a jó zenész kellékei négy pontban foglalhatók össze

  1. kiművelt hallás,
  2. kiművelt értelem,
  3. kiművelt szív,
  4. kiművelt kéz.

Mind a négynek párhuzamosan kell fejlődnie, állandó egyensúlyban. Mihelyt egyik elmarad vagy előreszalad, baj van. …

Az első két pontra a szolfézs és a vele kapcsolt, összefonódott összhangzattan és formatan tanít.

Szükséges kiegészítés: mennél sokoldalúbb gyakorlati zenei tevékenység: kamarazene, karéneklés nélkül senkiből sem lesz jó zenész.

 

Oldalak:«1234567...20»