nov 25, 2013 - zene,videó    Nincs hozzászólás

Alexandriai Szent Katalin

Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium

 

katalin1

(részlet)

Katalin, azaz Alexandriai Szent Katalin vértanú († 305 táján), a középkornak alighanem legtiszteltebb, legnépszerűbb női szentje, a Virgines Capitales, továbbá a Tizennégy Segítőszent egyike. A görög eredetű szó jelentése: „tiszta, szeplőtelen”.

Katalin alakját, életét teljesen átszövi a legenda, amelyet verses alakban, az Érsekújvári-kódex prózában pedig Pelbárt nyomán az Érdy-kódex örökített meg.

Élt Alexandriában egy pogány király, Costus, akinek nem volt gyermeke. Ezért szüntelen áldozott a bálványisteneknek, de hiába. Alforabius görög bölcs azt tanácsolta neki, hogy az egy Istennek képét öntesse ki aranyból és áldozzon előtte. A készülő szoborból csodálatosképpen feszület lett. Bevitték a pogány templomba, ahol a bálványok mind lehullottak. Costus bemutatván a kereszt előtt az áldozatot, a királyné megfogant, majd leányt szült, aki a Katalin nevet kapta. Már tizenhárom éves korában kitűnt csodálatos okosságával, amelynek híre messze földre elterjedt.

 

Jankovics Marcel: Jelkép-kalendárium

(részlet)

Tüzes kerekek

Katalint fején koronával ábrázolták, lábánál a villámsújtotta karmos kerék roncsaival, vagy kezében annak modelljével.

További attribútumai (a vértanúság pálmaágán kívül)

  • a kard, amivel lefejezték,
  • a gyűrű, amellyel Jézus eljegyezte,
  • könyv,
  • mérnöki műszerek,
  • asztrolábium a tudás eszközeiként.

Katalin történetében jó néhány motívum illik Nyilas-béli névünnepéhez:

  • Királynői volta, égi király vőlegénye és császári kérője (Jupiter mindig is az uralkodók jelképe volt) bölcsessége és a filozófusok (Jupiter és a Nyilas kentaurjai is bölcsességükről nevezetesek)
  • a máglya, amelyen a filozófusok elégnek (a Nyilas eleme a tűz a villám, amely a kínzatástól megszabadítja (Jupiter attribútuma)
  • Színai nyugvóhelye (Isten a Színai hegyén villámlásban és mennydörgésben, viharisteni valójában mutatkozott meg Mózesnek)
  • a teteméből folyó olaj (november az olajfaszüret és az olajütés kezdete a  mediterráneumban) attribútuma, az égglóbusz (Jupiter elsősorban mégiscsak az ég királya volt).

 

 

 

 

Nekem számít a véleményed. Itt elmondhatod!